Bloggande

Att bestämma ämne för sin blogg

Ämnesvalet för sin blogg är något man ska fundera igenom noga. Eftersom det knappast finns outforskad mark att bidra med gäller det att vara originell på andra sätt för att dra till sig läsare – och för att de ska fortsätta läsa det du skriver. Det handlar med andra ord inte enbart om att initialt få läsare, trots att detta förstås är viktigt, utan också om att få dessa att besöka dig om och om igen. Gör din läxa grundligt, leta upp bloggar (använd sökmotor) som skriver om samma ämne som du tänkt skriva om. Vad kan du göra bättre? Vad kan du bidra med som inte redan tagits upp? Kan du skriva om samma sak fast med en annan infallsvinkel?

Att överhuvudtaget komma på ett ämne att skriva om är inte alltid helt lätt. Ett hett tips är att välja något som du känner till och som du är verkligt intresserad av. Detta underlättar enormt mycket för ditt skrivande, då intresset i sig blir en motivator att fortsätta skrivandet och att publicera inlägg ofta. För det är just detta som är grejen med att ha en blogg där man lyckas attrahera många läsare; dels att skriva intressant, att publicera ofta och att skriva eget material (det vill säga inte kopiera andra).

Säkert är du särskilt bra på något. Du kanske kan mycket inom ett visst område på grund av egen erfarenhet eller också brinner du för något särskilt som du gärna delar med dig av till andra. Vanligt är att man använder sig av erfarenheter och kunskaper från sitt yrke som man sedan förmedlar i bloggen. Tänk dock på att inte lämna ut någon hemlig eller känslig information om din arbetsgivare! I övrigt är det fritt fram att välja ämne utifrån eget tycke. Att blogga blir riktigt roligt när man känner att man har något att bidra med och som kan komma andra människor till nytta.

Innan du publicerar ditt allra första inlägg kan du “testa” texten på en bekant eller släkting, för att få lite feedback. Detta är alltid nyttigt och lärorikt eftersom detta ger dig möjligheten att justera din text innan du publicerar den på bloggen. Fråga din testläsare vad denne tyckte om texten, om den var lätt att läsa och om budskapet tydligt går fram – samt om det finns några stavfel.

ashe